Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne

WYMAGANIA EGZAMINACYJNEZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPORTU Z DNIA 9 KWIETNIA 2013 R. W SPRAWIE UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ (DZ. U. Z 2013R. POZ. 460) § 5. 1. , PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:

* Ukończyła 14. rok życia

* Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego

UPRAWNIENIA

OSOBA POSIADAJĄCA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO JEST UPRAWNIONA DO :

* Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych

* Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU

ABY OTRZYMAĆ PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO PO ZDANYM EGZAMINIE, NALEŻY PRZYSŁAĆ BĄDŹ DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

* wygenerowany elektronicznie wniosek - aby wygenerować wniosek kliknij tutaj: Wygeneruj wniosek

* zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa - (wystawione przez KE) - oryginał

* pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – (w przypadku osoby małoletniej)

* zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - (naklejone na wniosek)

* dowód opłaty w wysokości 50 zł

* kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. - ( po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.)

* w przypadku zmiany nazwiska - prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa

Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

 
Start  |  Oferta  |  Polityka prywatności  |  Kontakt z nami

© 2010 Aktywne wakacje dla Ciebie COLUMBUS
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl