SPECJALIZACJA WRAKOWA

SPECJALIZACJA WRAKOWA

Niedostępne miejsce, świadek tragedii, a może celowo zatopiony,
aby stworzyć nowy ekosystem?

Celem Kursu Specjalistycznego PADI Nurkowanie na Wrakach jest zapoznanie nurków z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, technikami, problemami, ryzykiem oraz przyjemnością nurkowania na wrakach.

Kurs Specjalistyczny PADI Nurkowanie na Wrakach jest bezpiecznym, prowadzonym pod okiem Instruktora wprowadzeniem w ten rodzaj nurkowania.

Wymagania: 
* wymagany certyfikat: Advanced Open Water Diver, Advanced Plus lub stopień równorzędny z udokumentowanymi minimum 20 nurkowaniami w zakresie nurkowań nocnych, głębokich oraz nawigacyjnych. 
* ukończone 15 lat

Przebieg kursu: 
* Wymagana ilość nurkowań: cztery i nie więcej niż dwa dziennie. Nurkowania na wrakach nie mogą odbywać się poza sferą świata oraz poniżej głębokości 40 metrów w linii prostej od powierzchni. Oznacza to, że w oszacowaniu głębokości należy brać pod uwagę zarówno odległość poziomą (horyzontalną), jak i wertykalną (pionową). 
* Zalecane jest aby, studenci wykonujący nurkowania na głębokości większe niż 18 metrów ukończyli najpierw Kurs Specjalistyczny PADI Głębokie Nurkowanie. 
* Po ukończeniu tego kursu student będzie w stanie zademonstrować praktyczną wiedzę na temat nurkowania na wrakach, włączając w to rozpoznawanie oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom oraz umiejętność takiego planowania nurkowania na wrakach, aby było one przyjemnością., będzie w stanie wyjaśnić historyczne znaczenie wraków oraz znać problemy społeczne i prawne związane z tą wartością wraków. Powinien także być w stanie opisać uwarunkowania, czy raczej skutki nurkowania na wrakach, w tym pozytywne i negatywne skutki wydobywania przedmiotów z zatopionych wraków. 
* Po zakończeniu tego kursu student będzie umiał planować, oraz organizować bezpieczne nurkowana na wrakach, w warunkach lepszych lub podobnych, w jakich został przeprowadzony kurs oraz na głębokościach dozwolonych przez jego uprawnienia oraz będzie umiał rozpoznać ryzyko związane z nurkowaniem na wrakach oraz zademonstrować techniki oraz procedury, które zmniejszają możliwość wystąpienia takiego ryzyka.

Uprawnienia:
Po pozytywnym zakończeniu kursu, otrzymasz certyfikat nurka specjalistycznego PADI Nurek Wrakowy.
Twoje uprawnienia po uzyskaniu certyfikatu będą obejmować: 
* planowanie, organizowanie, wykonanie oraz zalogowanie nurkowań rekreacyjnych do wraków w warunkach porównywalnych, do tych, w których przeprowadzany był kurs 
* wykonywanie ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostając w sferze światła dziennego do głębokości 40 metrów (mierzonych zarówno w poziomie, jak i w pionie) 
* przybliża Cię do zdobycia certyfikatu Master Scuba Divera jeżeli posiadasz stopień Rescue Diver PADI (Nurek Ratownik) oraz cztery specjalizacje (inne niż Specjalizacja PADI Nurek Wrakowy)

cennik kursów nurkowania

 
Start  |  Oferta  |  Polityka prywatności  |  Kontakt z nami

© 2010 Aktywne wakacje dla Ciebie COLUMBUS
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl